Bản tin Tây Ninh

Tác giả - Biên tập viên

Vũ Dũng

“Du lịch khiến một người trở nên khiêm tốn. Bạn sẽ nhận ra bạn chỉ chiếm được một nơi rất nhỏ bé trên thế giới này. “- Gustave Flaubert

Hoàng Nguyên

Đừng cố gắng làm người thành công; hãy cố gắng làm người có ích! - Albert Einstein