Bản tin Tây Ninh

Tội hiếp dâm và cưỡng dâm khác nhau thế nào?

Khi nhắc đến những vấn đề liên quan đến tội phạm về hiếp dâm, chắc nhiều người trong chúng ta vẫn thường nhầm lẫn giữa tội hiếp dâm và tội cưỡng dâm. Sau đây là một trong những đặc điểm để có thể phân biệt về loại tội phạm này.

Hiếp dâm và cưỡng dâm giống nhau về khía cạnh đều có hành vi giao cấu với nạn nhân, tuy nhiên nó khác nhau về mặt hành vi.

Hai tội thuộc nhóm các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người theo quy định của Bộ luật hình sự 2015.

Tội hiếp dâm và cưỡng dâm khác nhau thế nào? 1

Tội hiếp dâm theo quy định của pháp luật

Tội hiếp dâm được quy định tại Điều 141 BLHS 2015:

Hiếp dâm là hành vi của một người, dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hay là lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân mà thực hiện hành vi.

  • Hành vi dùng vũ lực: Tức là các biện pháp trói tay, trói chân, bịt miệng… làm cho nạn nhân không thể chống cự, sau đó sẽ thực hiện hành vi.
  • Đe dọa dùng vũ lực: Là việc tác động trực tiếp đến ý nghĩ của nạn nhân bằng cách dùng lời nói, hành động để đe dọa, làm cho nạn nhân không dám kháng cự trong tình huống đó.
  • Tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân: Là khi họ ở một mình trong đêm tối, bị bệnh hoặc say rượu, hoặc nạn nhân thuộc trường hợp tàn tật, bị hạn chế hành vi.

Theo quy định của Bộ luật hình sự 2015 thì: Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lợi dụng tình trạng không thể chống cự của nạn nhân mà thực hiện hành vi giao cấu thì có thể bị phạt tù từ 2 đến 7 năm tù theo Điều 141 về tội hiếp dâm.

Tùy theo mức độ phạm tội mà pháp luật đề ra những chế tài tương ứng. Các chế tài này đảm bảo được tính giáo dục cũng như răn đe đến những đối tượng có âm mưu hoặc chuẩn bị thực hiện hành vi của mình.

Tội cưỡng dâm theo quy định của pháp luật

Tội hiếp dâm và cưỡng dâm khác nhau thế nào? 2

Điều 143 Bộ luật Hình sự 2015 quy định: Mọi hành vi, thủ đoạn để khiến người phụ thuộc mình buộc phải miễn cưỡng giao cấu, hoặc trong tình trạng quẫn bách ép buộc phải giao cấu đều được xem là phạm tội cưỡng dâm.

Trong điều luật này, chúng ta có thể nhìn thấy được sự khác biệt trong mối quan hệ cũng như hành vi cấu thành tội phạm. Về mặt hành vi thì việc cưỡng dâm giống với tội hiếp dâm những khác về hoàn cảnh, cũng như đối tượng phạm tội.

Người phụ thuộc: Là người có mối quan hệ với chủ thể phạm tội. Chủ thể dùng quyền lực ép buộc đối tượng phải đáp ứng nhu cầu của chính mình.

Ví dụ: Người hầu, giám đốc và thư ký là những người có quan hệ phụ thuộc…

Chế tài cho tội cưỡng dâm tương tự như mức phạt của tội hiếp dâm, tùy theo mức độ phạm tội.

Như vậy, hiếp dâm và cưỡng dâm đều xảy ra hậu quả là nạn nhân bị xâm phạm đến thân thể cũng như hành vi giao cấu. Tuy nhiên, hiếp dâm là việc một người lợi dụng những yếu tố tác động mạnh đến nạn nhân, còn cưỡng dâm là việc lợi dụng chức danh, chức vụ của mình để ép buộc người phụ thuộc phải thực hiện hành vi giao cấu một cách cưỡng cầu.

Xem thêm: