Bản tin Tây Ninh

Thông tin chi tiết về quyền lợi bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Theo Luật bảo hiểm y tế, người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục sẽ được hưởng nhiều quyền lợi hơn so với người mới tham gia. Tuy nhiên, do thiếu thông tin về quyền lợi bảo hiểm y tế nên nhiều người đã bỏ lỡ mất cơ hội theo quy định. Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây để nằm các quyền lợi chính đáng của mình.

Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục là gì?

Bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục được thể hiện qua số năm tham gia bảo hiểm của người dân. Cụ thể, người tham gia BHYT sẽ tham gia bảo hiểm 5 năm liên tục, nếu có gián đoạn chỉ được phép gián đoạn tối đa là 3 tháng.

Để xác định mình đã đủ điều kiện hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế này hay chưa. Bạn có thể theo dõi trên thẻ bảo hiểm y tế có ghi nhận trực tiếp tại thời gian nào bạn đã tham gia BHYT 5 năm liên tục.

Việc ghi nhận thời gian 5 năm liên tục được quy định tại Quyết định 1666/QĐ-BHXH năm 2020 như sau:

Công dân tham gia BHYT liên tục trong năm 5 tính từ ngày 01/01/2015 thì in từ ngày 01/01/2015. Bắt đầu từ ngày 01/01/2015 trở đi, người tham gia BHYT chưa đủ hoặc bắt đầu đủ 5 năm liên tục thì trên thể sẽ in ngày đầu tiên của năm thứ 6.

Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục là gì?
Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục là gì?

Điều kiện được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Điều kiện người bệnh được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế 5 năm liên tục được quy định rõ tại Điều 22 Luật BHYT năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 như sau:

 1. Người bệnh đã tham gia BHYT từ đủ 5 năm liên tục, được ghi nhận đủ điều kiện trên thẻ BHYT.
 2. Người bệnh có số tiền chi trả phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Tức là số tiền mà người bệnh phải chi trả cho cơ quan BHXH theo tỷ lệ % được hưởng trên thẻ BHYT phải lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.
 3. Người bệnh khám chữa bệnh đúng tuyến theo các trường hợp cụ thể như sau:
 • Người bệnh đến khám tại cơ sở khám chữa bệnh được ghi trên thẻ BHYT.
 • Người bệnh đăng ký khám chữa bệnh tại ban đầu tại tuyến xã hoặc tuyến huyện, sau đó tiếp tục đến khám chữa bệnh tại các cơ sở cùng tuyến trong cùng tỉnh.
 • Bệnh nhân đến cấp cứu.
 • Bệnh nhân tham gia BHYT được chuyển tuyến theo quy định.
 • Người có giấy chứng minh đang sống tại địa phương khác trong thời gian làm việc lưu động, công tác, tạm trú,... và khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh tại các cơ sở cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký ban đầu được ghi trên thẻ BHYT.
 • Người bệnh được chuyển tuyến theo quy định và có giấy hẹn khám lại.
 • Người hiến các bộ phận trên cơ thể và phải điều trị ngay sau khi hiến.
 • Trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi sinh ra.​
Điều kiện được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế 5 năm liên tục
Điều kiện được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Quyền lợi bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Người tham gia bảo hiểm xã hội đủ 5 năm theo quy định và không bị gián đoạn quá 3 tháng thì thẻ BHXH sẽ xác định thời gian đủ 5 năm liên tục.

Khi đủ điều kiện nay, người bệnh sẽ được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng. Nếu người bệnh không khám đúng tuyến, tự khám chữa bệnh sẽ không được hưởng quyền lợi này.

Khoản 3 Điều 27 Nghị định 146/2018/NĐ-CP giải thích như sau:Trong một năm, người bệnh có số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh một lần hoặc nhiều lần tại cùng một cơ sở lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Lúc này, người dân sẽ được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm”, hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT trong những lần khám chữa bệnh tiếp theo.

Số tiền mà người bệnh chi trả lũy kế trong năm tài chính tại các cơ sở khám, chữa bệnh khác nhau hoặc cùng một cơ sở lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Thì người bệnh phải thanh toán toàn bộ chi phí đồng chi trả cho cơ sở khám chữa bệnh. Đồng thời, người bệnh sẽ được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Lưu ý: Quỹ bảo hiểm y tế chỉ thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi từ bảo hiểm người đó tham gia đủ 5 năm liên tục đến hết ngày 31/12 của năm đó. Nếu người bệnh có số tiền cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở được tính từ ngày 01/01.

Quyền lợi bảo hiểm y tế 5 năm liên tục
Quyền lợi bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Thủ tục hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Nếu số tiền người bệnh chi trả cho cơ sở khám chữa bệnh nhiều hơn 6 tháng lương cơ sở thì không cần chuẩn bị thủ tục.

Nếu số tiền chi trả lũy kế trong năm tài chính tại các cơ sở khám, chữa bệnh khác nhau hoặc tại cùng một cơ sở lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Người bệnh sẽ đến cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT để yêu cầu thanh toán chi phí đồng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Trên đây là một số thông tin về quyền lợi bảo hiểm y tế 5 năm liên tục mà chúng tôi đã tổng hợp. Các bạn hãy tham khảo, vận dụng để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình.

>>>> Xem thêm: