Toàn bộ quy trình đấu giá quyền sử dụng đất từ A - Z

Đấu giá quyền sử dụng đất chính là một phương thức phân phối đất đai vô cùng đặc biệt của nhà nước. Để tìm hiểu kỹ hơn về quy trình đấu giá quyền sử dụng đất mời các bạn theo dõi ngay bài viết dưới đây của chúng tôi.

Trước khi tổ chức cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ vào những phương án đấu giá về quyền sử dụng đất được các đơn vị quản lý quỹ đất lập trình, cơ quan tài nguyên môi trường sẽ thẩm định trước khi Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt. Đơn vị được giao để tổ chức việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất sẽ có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ về hồ sơ của các thửa đất tham gia đấu giá và sẽ gửi hồ sơ tới cơ quan tài nguyên và môi trường để thẩm định trước khi trình cho Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

Về phần hồ sơ cần chuẩn bị của thửa đất tham gia đấu giá sẽ bao gồm:

+ Tờ trình và bản dự thảo về quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Những loại giấy tờ có liên quan tới hiện trạng quản lý, sử dụng thửa đất đấu giá, hạ tầng cơ sở kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất đấu giá của phía cơ quan có thẩm quyền.

+ Các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thông tin về quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan tới thửa đất đấu giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Trích lục về bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính của thửa đất tham gia đấu giá trong trường hợp vẫn chưa có bản đồ địa chính.

+ Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

Sau khi hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất được phê duyệt thì có quyết định đấu giá quyền sử dụng đất. Lúc này Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xác định về thời điểm thửa đất bán đấu giá và trình lên cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Hồ sơ của các thửa đất tham gia đấu giá
Hồ sơ của các thửa đất tham gia đấu giá

Lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá

Đơn vị tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất sẽ có trách nhiệm tổ chức cũng như lựa chọn dưới hình thức đấu thầu và ký kết về hợp đồng thuê đơn vị thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền sẽ quyết định thành lập về tổ tư vấn đấu giá.

+ Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá có trách nhiệm thực hiện thông báo những nội dung và hồ sơ mời thầu thông qua phương tiện thông tin đại chúng ít nhất là 2 lần.

+ Tổ tư vấn sẽ đấu thầu xây dựng và thực hiện đánh giá về hồ sơ dự thầu.

Đối với trường hợp đấu thầu rộng rãi mà chỉ có một đơn vị đăng ký tham gia dự thầu thì khi hết thời hạn mời thầu, đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá có thể trình lên Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền những quyết định để giao cho một đơn vị cụ thể có chức năng bán đấu giá tài sản sẽ thực hiện cuộc bán đấu giá hoặc tiếp tục tổ chức lại việc đấu thầu thêm rộng rãi.

Lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá
Lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá

Sau khi tổ chức cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

Khi cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất kết thúc, sẽ bàn giao lại hồ sơ và biên bản kết quả thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất cho đơn vị tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong thời hạn không quá 5 ngày thì đơn vị tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất cân phải nộp lại hồ sơ và gửi cho cơ quan tài nguyên và môi trường để trình cho Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành và quyết định công bố về kết quả trúng đấu giá. Người trúng đấu giá là người đưa ra mức giá cao nhất trong lần tổ chức cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn 5 ngày kể từ ngày đã ban hành quyết định và công nhận về kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, phía cơ quan thuế cần phải gửi lại thông báo nộp tiền thuê đất hoặc thông báo về tiền sử dụng đất cho người trúng đấu giá được biết.

Sau khi đã hoàn thành xong về nghĩa vụ tài chính, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất sẽ tham gia ký hợp đồng thuê đất đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau đó cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên trúng đấu giá. Như vậy người trúng đấu giá đã có quyền sử dụng thửa đất đấu giá theo quy định của pháp luật.

Cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên trúng đấu giá.
Cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên trúng đấu giá

Bài viết trên chúng tôi muốn chia sẻ đến với các bạn quy trình đấu giá quyền sử dụng đất. Hy vọng rằng đây sẽ là những thông tin hữu ích giúp bạn có thể tham gia vào cuộc đấu giá quyền sử dụng đất hợp lý theo quy định của pháp luật. Chúc các bạn có thể sở hữu được thửa đất mà mình mong muốn.

Xem thêm: