Bản tin Tây Ninh

4 điều cần biết về đấu giá quyền sử dụng đất (Mới nhất)

Hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là một trong những giải pháp quan trọng và đã được quy định trong Luật Đất đai năm 2003. Điều này sẽ giúp đảm bảo về tính công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng đất đai. Đề tìm hiểu kĩ hơn về vấn đề này chúng ta đừng bỏ lỡ bài viết dưới đây nhé.

Đấu giá quyền sử dụng đất là gì?

Quyền sử dụng đất là tài sản có giá trị lớn nhất trong đất đai và việc chuyển nhượng cũng phải được thực hiện theo đúng quy định nghiêm ngặt. Vì vậy đấu giá quyền sử dụng đất cũng phải được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục nhất định thì mới được pháp luật công nhận.

 Đấu giá quyền sử dụng đất
Đấu giá quyền sử dụng đất

Đấu giá quyền sử dụng đất là hình thức giao đất, cho thuê đất nhằm đảo bảo về tính công khai cũng như sự minh bạch trong quản lý và sử dụng đất đai. Đấu giá quyền sử dụng đất mang đến nhiều vai trò quan trọng mà bạn nên biết. Chẳng hạn như:

+ Đấu giá đất công khai sẽ giúp góp phần vào việc giải quyết được các vấn đề khiếu nại trong bồi thường, giải phóng mặt bằng. Việc đấu giá quyền sử dụng đất giúp tách được chủ thể bị thu hồi đất, cũng như chủ thể được sử dụng đất sau khi bị thu hồi và chủ thể có nhu cầu sử dụng đất lại phải tham gia đấu giá một cách công khai tại các cơ quan chức năng, không có liên quan tới người có đất bị thu hồi, chênh lệch về giá đất sẽ được thu vào ngân sách nhà nước. Điều này đóng vai trò quan trọng trong hạn chế tình trạng khiếu kiện về bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

+ Việc đấu giá quyền sử dụng đất sẽ giúp tạo ra một mặt bằng giá trên thị trường đất đai công khai và minh bạch. Hiện nay có rất nhiều phương thức để xác lập ra giá thị trường của mảnh đất, thửa đất nhưng cách tốt nhất vẫn được lựa chọn đó là đấu giá. Hình thức này được áp dụng rộng rãi sẽ tạo ra một mặt bằng giá cho thị trường, nó góp phần vào việc giải quyết những bài toán về việc xác định giá đất sát với giá thị trường.

+ Hạn chế tối thiểu về tình trạng xin - cho trong giao đất và cho thuê đất. Hiện nay trong quá trình giao đất, cho thuê đất vẫn xuất hiện tình trạng tù mù, xin - cho. Đây được xem là cơ hội làm nảy sinh những tham nhũng. Do đó việc đấu giá quyền sử dụng đất được đánh giá là hình thức có ưu thế. Bởi việc đấu giá sẽ có nhiều người tham gia và được tổ chức công khai, điều này giúp cho cơ chế xin – cho sẽ dần được khắc phục và loại bỏ.

+ Thông qua hình thức đấu giá sẽ giúp cho các điều kiện ràng buộc chặt chẽ về quyền và nghĩa vụ. Nhiều đối tượng sẽ có các cơ hội tiếp cận, đăng ký tham gia cũng sẽ cho phép lựa chọn được các nhà đầu tư có năng lực tốt nhất về kỹ thuật và tài chính để có thể thực hiện được dự án. Đồng thời cùng với những yếu tố mặt bằng sẵn có, các dự án sẽ được triển khai một cách nhanh chóng, thuận lợi và đem đến lợi ích cho cả nhà nước, nhà đầu tư và xã hội. Điều này cũng giúp hạn chế được tình trạng các dự án treo hay đất bị bỏ hoang mà không được đưa vào sử dụng.

Đấu giá quyền sử dụng đất mang đến nhiều vai trò quan trọng
Đấu giá quyền sử dụng đất mang đến nhiều vai trò quan trọng

Nghị định về đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ Nghị định 17/2010/NĐ – CP về bán đấu giá tài sản quy định về trình tự, thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

+ Lựa chọn tổ chức bán đấu giá được quy định tại Điều 22 Nghị định 17/2010/NĐ – CP.

Người có tài sản bán đấu giá sẽ có quyền lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, các hình thức bán đấu giá quy định tại Nghị định này để thực hiện việc bán đấu giá tài sản, trừ một số trường hợp được pháp luật quy định khác.

+ Xác định về giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá theo Điều 24 Nghị định 17/2010/NĐ – CP

Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá sẽ được xác định trước khi ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản hay trước khi chuyển giao về các tài sản để bán đấu giá và trừ những trường hợp đã được pháp luật quy định khác.

+ Niêm yết, thông báo công khai về việc bán đấu giá tài sản

Đối với bất động sản, việc tổ chức bán đấu giá về tài sản cần phải niêm yết về việc bán đấu giá tài sản tại nơi bán đấu giá, nơi có bất động sản bán đấu giá và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi mà có bất động sản bán đấu giá chậm nhất sẽ là 30 ngày trước ngày mở cuộc bán đấu giá và trừ vào các trường hợp có quy định khác.

Đối với những tài sản bán đấu giá là động sản và có giá khởi điểm từ ba mươi triệu trở lên thì việc niêm yết, tổ chức bán đấu giá tài sản cần phải thông báo công khai ít nhất hai lần, mỗi lần sẽ cách nhau ba ngày thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của phía trung ương hoặc địa phương, nơi mà có tài sản bán đấu giá về việc bán đấu giá tài sản. Thời hạn để thông báo công khai sẽ được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 của Điều này.

Việc thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng sẽ được thực hiện đối với tài sản bán đấu giá là động sản và có giá khởi điểm dưới 30 triệu đồng nếu như người có tài sản đấu giá yêu cầu.

Niêm yết, thông báo công khai về việc bán đấu giá tài sản sẽ thuộc vào các nội dung chủ yêu sau:

- Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản.

- Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá tài sản.

- Danh mục tài sản, số lượng và chất lượng của tài sản bán đấu giá.

- Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

- Địa điểm, thời hạn trưng bày về tài sản bán đấu giá.

- Địa điểm và thời hạn tham khảo hồ sơ tài sản bán đấu giá.

- Địa điểm và thời hạn đăng ký mua tài sản bán đấu giá.

- Những thông tin cần thiết khác có liên quan tới tài sản bán đấu giá, bao gồm cả những thông tin mà người có tài sản bán đấu giá yêu cầu thông báo công khai.

+ Trưng bày và xem tài sản đấu giá

Đối với những tài sản bán đấu giá là bất động sản thì người tham gia đấu giá tài sản sẽ được trực tiếp theo dõi tài sản kể từ khi niêm yết và thông báo công khai cho tới trước ngày mở cuộc bán đấu giá với thời hạn sẽ là hai ngày.

Để có thể tìm hiểu kỹ hơn về nghị định bán đấu giá quyền sử dụng đất, bạn có thể tham khảo về Nghị định 17/2010/NĐ – CP về bán đấu giá tài sản mà chúng tôi vừa giới thiệu ở trên.

Nghị định về đấu giá quyền sử dụng đất
Nghị định về đấu giá quyền sử dụng đất

Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ theo Nghị định số 17/200/NĐ – CP ngày 04/03/2010 của Chính Phủ về bán đấu giá tài sản đất. Căn cứ vào thông tư số 23/2010/TT – BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp về quy định chi tiết và những hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/ NĐ – CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản đã xây dựng được quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để có thể giao đất thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất như sau:

Điều 1: Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá

Các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình trong nước và thuộc vào đối tượng đã được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất dựa theo đúng quy định của Luật Đất đai.

Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá
Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá

Điều 2: Các đối tượng không được tham gia đấu giá

Những đối tượng sau đây sẽ không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đó là:

+ Những người không có năng lực hành vi dân sự, người mất hoặc bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự theo đúng quy định của Bộ Luật dân sự hoặc những người tại thời điểm đấu giá không nhận thức và làm chủ được về hành vi của mình.

+ Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản và thực hiện các cuộc đấu giá hoặc cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột của đấu giá viên điều hành về cuộc đấu giá. Người trực tiếp giám định, định giá về tài sản hay cha mẹ, vợ chồng, con, anh chị em ruột của người trực tiếp tham gia vào giám định và định giá về tài sản.

+ Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền để xử lý tài sản, người có quyền quyết định về việc bán tài sản, người ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định về việc bán tài sản của người khác dựa theo đúng quy định của pháp luật.

+ Những người không có quyền mua tài sản đấu giá dựa theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 3. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

Điều kiện tham gia đấu gia quyền sử dụng đất đối với người đăng ký tham gia đấu giá cần phải có những loại giấy tờ sau:

+ Với các cá nhân, hộ gia đình cần phải có bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc những loại giấy tờ hợp lệ thay thế khác, sổ hộ khẩu gia đình. Trường hợp nếu như bản sao không có chứng thực từ phía cơ quan có thẩm quyền thì cần phải có bản chính để làm công tác đối chiếu.

+ Với tổ chức cần có những loại giấy tờ như bản sao quyết định thành lập của phía cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với trường hợp bản sao không có chứng thực từ phía cơ quan có thẩm quyền thì cần phải có bản chính để thực hiện đối chiếu.

Người tham gia đấu giá cần phải cam kết thực hiện đúng theo quy hoạch và đúng mục đích sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Đối với mỗi hộ gia đình chỉ được phép có một thành viên tham gia đấu giá, một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá. Trong trường hợp nếu như có 2 doanh nghiệp trở lên cùng thuộc vào một Tổng công ty thì chỉ được lựa chọn 1 trong 2 doanh nghiệp tham gia đấu giá. Trường hợp tổng công ty với các công ty thành viên, công ty mẹ với công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia vào cuộc đấu giá.

Điều 4. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.

Về thủ tục đăng ký tham gia đấu giá sẽ được thực hiện theo trình tự như sau:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá, viết theo mẫu do công ty đấu giá phát hành và kèm theo những loại giấy tờ đã được quy định.

+ Người đại diện cho phía tổ chức sẽ đến đăng ký mua tài sản đấu giá cần có giấy giới thiệu của tổ chức đó giới thiệu đến mua.

+ Các loại giấy tờ đã được quy định cần phải nộp vào khoảng thời gian tham gia nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá mà phía công ty đã có thong báo. Công ty sẽ không hoàn trả lại việc đã nộp hồ sơ và kể cả đối với những bộ hồ sơ không đủ điều kiện.

 Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.
Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 5. Nghĩa vụ tài chính của người tham gia đấu giá

Người tham gia đấu giá cần phải nộp phí theo đúng quy định của nhà nước. Khoản tiền này là khoản phí thuộc ngân sách nhà nước và không được hoàn trả.

Đồng thời người tham gia đấu giá cũng phải nộp trước tiền đặt theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6. Sử dụng khoản tiền đặt trước của người tham gia vào đấu giá

+ Khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá bên B sẽ có trách nhiệm chuyển vào tài khoản tiền gửi cho bên A tại kho bạc của Nhà nước trong thời hạn là 3 ngày, kể từ ngày phiên đấu giá hoàn thành.

+ Trả lại tiền đặt trước cho những người đã tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá sau khi mà cuộc đấu giá đã kết thúc.

+ Một số trường hợp sẽ không được trả lại tiền đặt trước theo đúng quy định.

Điều 7. Về việc rút lại đăng ký tham gia đấu giá

Khi thời gian tổ chức đấu giá diễn ra trước 4 ngày làm việc, bên đã đăng ký tham gia vào việc đấu giá vẫn có quyền rút lại việc đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và sẽ được hoàn trả về khoản tiền đã đặt trước.

Điều 8. Những trường hợp không tổ chức đấu giá

Trong những trường hợp sau đây thì phía công ty có thể không tổ chức cuộc đấu giá và hoàn trả lại số tiền đặt trước cho những người tham gia đấu giá:

+ Trước ngày tổ chức cuộc đấu giá, phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có văn bản yêu cầu về việc dừng tổ chức cuộc đấu giá.

+ Hết thời hạn đăng ý tham gia đấu giá và chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá cho một thửa đất.

Điều 9. Thủ tục ủy quyền tham gia đấu giá

Người đăng ý tham gia vào cuộc đấu giá nhưng không thể trực tiếp tham gia đấu giá được thì sẽ được ủy quyền tham gia đấu giá. Việc ủy quyền cho người khác thay mình tham gia vào các cuộc đấu giá cần phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về ủy quyền.

Thủ tục ủy quyền tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật
Thủ tục ủy quyền tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật

Điều 10. Các hình thức đấu giá

+ Hình thức trả giá trực tiếp bằng lời nói

Với hình thức này người tham gia đấu giá theo thứ tự sẽ thực hiện trả giá trực tiếp bằng lời nói. Sau mỗi lần trả giá, người điều hành việc đấu giá sẽ nhắc lại 3 lần một cách rõ ràng và chính xác bằng lời nói mức giá đã trả cao nhất và nhắc lại cho đến khi không còn người trả giá tiếp theo thì người vừa trả mức giá cao nhất là người trúng đấu giá.

Cuộc đấu giá sẽ kết thúc khi đã xác định được mức giá trả cao nhất và cao hơn so với mức giá khởi điểm và không còn người trả giá tiếp theo.

+ Hình thức trả giá bằng phiếu kín

Mẫu phiếu sẽ do công ty đấu giá phát hành cho từng cuộc đấu giá.

Người tham gia đấu giá sẽ bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng và liên tục, thời gian tối đa cho mỗi vòng sẽ không quá 5 phút. Người có mức giá trả cao nhất và cao hơn so với mức giá khởi điểm sẽ là người trúng đấu giá. Cuộc đấu giá sẽ được kết thúc nếu như xác định được mức giá trả cao nhất và mức giá này cao hơn so với mức giá khởi điểm và không còn ngời bỏ phiếu trả giá tiếp.

Điều 11. Thẩm quyền của người điều hành cuộc đấu giá

Người điều hành cuộc đấu giá sẽ có quyền quyết định về hình thức đấu giá khi khai mạc cuộc đấu giá. Đồng thời có quyền tạm ngưng hoặc dừng cuộc đấu giá để nhắc nhở, lập biên bản xử lý về vi phạm quy chế cuộc đấu giá.

Đề nghị phía cơ quan có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với những hành vi gây ra các hậu quả nghiêm trọng.

Điều 12. Những quy định trong cuộc đấu giá

Khi cuộc đấu giá diễn ra người tham gia đấu giá cần thực hiện những quy định như sau:

+ Người tham gia đấu giá cần phải có mặt đúng thời gian và địa điểm đã quy định.

+ Chỉ những người có tên ở trong danh sách đăng ký tham gia đấu giá mới có quyền được vào phòng đấu giá, giữ trật tự và không trao đổi bàn bạc, tuân thủ theo các quy định của công ty, của người điều hành về cuộc đấu giá trong suốt thời gian đấu giá.

+ Trong quá trình tổ chức về cuộc đấu giá, người tham gia đấu giá sẽ không được ra khỏi phòng đấu giá. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng điện thoại di động trong phòng tổ chức cuộc đấu giá.

+ Mọi ý kiến thắc mắc, khiếu nại cần được trình bày trước khi cuộc đấu giá diễn ra để có thể xem xét, giải quyết. Tuyệt đối không giải quyết đối với những thắc mắc, khiếu kiện đã được trình bày khi cuộc đấu giá đang tiến hành.

+ Người tham gia đấu giá nếu như đã vi phạm về nội quy của việc đấu giá quyền sử dụng đất sẽ không được tiếp tục đăng ký tham gia đấu giá lại.

Điều 13. Xử lý các tình huống trong cuộc đấu giá

+ Khi cuộc đấu giá diễn ra, người đã trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi người đấu giá công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá sẽ vẫn tiếp tục diễn ra và được bắt đầu tư giá của người trả liền kề trước đó. Trong trường hợp nếu như không có người trả giá tiếp theo thì cuộc đấu giá sẽ coi như là không thành và người rút lại giá sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá tiếp và sẽ không được hoàn trả tiền đặt trước.

+ Từ chối đấu giá

- Trong cuộc đấu giá nếu như người trúng đấu giá từ chối thì tài sản được ưu tiên cho người trả giá liền kề trúng đấu giá, nếu như giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá mà người từ chối đã trả.

- Đối với cuộc đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín, nếu trong trường hợp có người từ chối trúng đấu giá đã được nêu tại điểm a mà có hai người trở lên trả giá liền kề bằng nhau thì sẽ ưu tiên cho một trong những người trả giá liền kề đó trúng đấu giá.

- Trường hợp như giấc liền kề cộng thêm với khoản tiền đặt trước và nhỏ hơn so với giá đã trả của người từ chối trúng đấu giá hoặc trường hợp người trúng đấu giá liền kề không nhận thì cuộc đấu giá sẽ xem như là không thành.

- Người từ chối đấu giá sẽ không được hoàn trả về khoản tiền đặt trước.

 Người từ chối đấu giá sẽ không được hoàn trả về khoản tiền đặt trước
Người từ chối đấu giá sẽ không được hoàn trả về khoản tiền đặt trước

Điều 14. Thời hạn, phương thức thanh toán và các nghĩa vụ tài chính

Thời hạn thanh toán thực hiện theo phương án bán đấu giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phương thức thanh toán do người trúng đấu giá nộp tiền trực tiếp vào ngân hàng của bên bán đấu giá tại kho bạc Nhà nước. Đồng thời người trúng đấu giá sẽ thanh toán hết các loại thuế, phí và lệ phí theo đúng quy định.

Điều 15: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Căn cứ vào quyết định phê duyệt về kết quả đấu giá của phía Ủy ban nhân dân tỉnh và các chứng từ đã thực hiện về nghĩa vụ tài chính thì người trúng đấu giá, trung tâm phát triển quỹ đất sẽ hoàn tất về hồ sơ và chuyển đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, thẩm tra hồ sơ và trình cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện giao đất cho người trúng đấu giá.

Hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ có: Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá của Ủy ban nhân dân tỉnh, chứng từ đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính của người trúng đấu giá, giấy tờ trích đo địa chính thửa đất.

Điều 16. Xử lý vi phạm

Những hành vi làm lộ bí mật, tiếp tau hay môi giới thông đồng với người tham gia đấu giá, gây thiệt hại tới lợi ích của nhà nước và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức và cố tình làm cho cuộc đấu giá không thành thì sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định của pháp luật.

Xử lý vi phạm bán đấu giá quyền sử dụng đất
Xử lý vi phạm bán đấu giá quyền sử dụng đất

Quyết định quy định về đấu giá quyền sử dụng đất

Quyết định quy định về đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện dựa trên nguyên tắc cơ bản sau:

+ Đấu giá quyền sử dụng đất cần được thực hiện cách công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

+ Về việc đấu giá quyền sử dụng đất cần phải được thực hiện theo đúng trình tự, tuân thủ theo thủ tục, quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản.

Do đó người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất có thể dựa vào những nguyên tắc này để thực hiện theo đúng quy định và đảm bảo được về quyền lợi của bản thân.

 Quyết định quy định về đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện dựa trên nguyên tắc cơ bản 
Quyết định quy định về đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện dựa trên nguyên tắc cơ bản

Trên đây là những thông tin có liên quan tới đấu giá quyền sử dụng đất. Hy vọng sau bài viết này sẽ giúp cho các bạn đọc có thể nắm thêm được nhiều kiến thức hữu ích về vấn đề này và có thể căn cứ vào đây để biết được những quyền cũng như hoạt động của mình khi tham gia vào hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi bài viết này của chúng tôi.

Xem thêm: