Bản tin Tây Ninh

Quyền con người và quyền công dân giống và khác nhau chỗ nào?

Quyền con người và quyền công dân là hai quyền cơ bản, quan trọng của con người được quy định trong Hiến pháp 2013. Vậy, hai quyền này có những điểm giống và khác nhau gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Công dân là gì?

Công dân là thuật ngữ thể hiện sự xác định một thể nhân về mặt pháp lý thuộc về nhà nước nhất định. Nhờ đó mà còn người được hưởng chủ quyền của Nhà nước, được nhà nước bảo hộ về quyền lợi khi ở trong và ngoài nhà nước. Đồng thời, công dân cũng cần thực hiện một số nghĩa vụ nhất định đối với Nhà nước.

Quy định tại khoản 1 Điều 17 Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bao gồm những người mang quốc tịch Việt Nam.

Như vậy, khái niệm công dân luôn đi liền với khái niệm quốc tịch. Nó chính là mối liên hệ bền vững của một thể nhân với một nhà nước nhất định. Ở Việt Nam, quốc tịch Việt Nam là căn cứ duy nhất để các định một công dân Việt Nam.

Công dân là gì?
Công dân là gì?

Quy chế pháp lý hành chính của công dân

Quy chế pháp lý hành chính của công dân có những đặc điểm như sau:

  • Công dân Việt Nam được hưởng đầy đủ các quyền tự do cá nhân, về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội,...
  • Quy chế pháp lý hành chính của công dân được xác lập dựa trên quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của pháp luật. Quyền và nghĩa vụ này chỉ có những cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới có thể hạn chế.
  • Mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật.
  • Quyền và nghĩa vụ của công dân luôn cùng với nhau. Công dân có quyền và cũng cần phải thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.
  • Nhà nước sẽ tạo điều kiện để nhu cầu chính đáng của cá nhân được thỏa mãn.
  • Nếu công dân có các hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Tóm lại, quy chế pháp lý hành chính của công dân là độ tuổi và tiêu chuẩn lý trí, tất nhiên đây không phải là điều kiện duy nhất. Cá nhân là công dân muốn tham gia vào các quan hệ pháp luật hành chính phải thỏa mãn những điều kiện cụ thể về trình độ văn hóa, thâm niên công tác, sức khỏe, chuyên môn,... do Nhà nước đặt ra.

Quy chế pháp lý hành chính của công dân
Quy chế pháp lý hành chính của công dân

Điểm giống nhau giữa quyền con người và quyền công dân

Quyền con người và quyền công dân đều là những quyền cơ bản, quan trọng được Hiến pháp quy định.

Đây đều là hai phạm trù gần gũi với nhau nhưng không đồng nhất. Nhân quyền và dân quyền đều là những quyền lợi mà mọi công dân được hưởng và pháp luật bảo hộ. Trong đó, quyền công dân có nghĩa thu hẹp hơn so với quyền con người.

Điểm giống nhau giữa quyền con người và quyền công dân
Điểm giống nhau giữa quyền con người và quyền công dân

Điểm khác nhau giữa quyền con người và quyền công dân

Quyền con người và quyền công dân là hai phạm trù khác nhau.

  • Quyền con người là quyền tự nhiên của con người có từ khi con người đã có từ khi hình thành trong bào thai đến khi chết đi. Không có một ai, cũng không có một chủ thể nào có thể tước bỏ. Theo định nghĩa của Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc, nhân quyền bao hàm những đảm bảo pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cá nhân, các nhóm chống lại hành động hay sự bỏ mặc mà làm tổn hại đến nhân phẩm, quyền tự do cơ bản của con người.
  • Quyền công dân là quyền của một người được công nhận theo các điều kiện Pháp lý để trở thành thành viên hợp pháp của Quốc gia, có quốc tịch. Một người có thể là công dân của nhiều quốc gia nhưng cũng có thể không phải là công dân của bất cứ quốc gia nào. Mỗi quốc gia đều có những quy định riêng về một người trở thành công dân của người đó. Công dân sẽ được hưởng những quyền và nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước.
Điểm khác nhau giữa quyền con người và quyền công dân
Điểm khác nhau giữa quyền con người và quyền công dân

Nhận xét chung

Như vậy, quyền con người và quyền công dân là hai phạm trù không giống nhau. Tuy nhiên, giữa chúng luôn tồn tại một mối quan hệ chặt chẽ, tác động và bổ sung lẫn nhau. Khái niệm về quyền con người có thể được nhìn nhận qua lăng kính của quyền công dân và ngược lại.

Thực tế cho thấy, giữa quyền con người và quyền công dân đang ngày càng trở nên mật thiết hơn. Trong một số trường hợp rất khó để phân biệt, đôi khi cũng không cần phân biệt giữa chúng. Sự tương đồng giữa quyền con người và quyền công dân khiến cho mọi nỗ lực, thúc đẩy và bảo vệ con người, quyền công dân trở nên khăng khít, không thể biệt lập. Kể cả khi nỗ lực này gắn liền với những chủ thể tương đối khác nhau.

Trên đây là một số điểm giống và khác nhau giữa quyền con người và quyền công dân. Đây là hai quyền cơ bản, quan trọng của mỗi con người được quy định trong Hiến pháp Việt Nam. Hai quyền này dù là hai phạm trù khác nhau nhưng chúng tồn tại song song với nhau và không tách rời. Mong rằng, những chia sẻ của chúng tôi thực sự dễ hiểu và hữu ích với bạn.

>>>> Xem thêm: