Bản tin Tây Ninh

Những điều kiện cần có để mẫu di chúc viết tay được lập hợp pháp

Mẫu di chúc viết tay có hiệu lực pháp lý hay không? Hiện nay có những mẫu di chúc viết tay nào? Nếu đây là những điều bạn đang thắc mắc về loại giấy tờ này, bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn giải đáp chi tiết nhất. Mời các bạn hãy cùng tham khảo.

Mẫu di chúc viết tay là gì?

Di chúc là một văn bản pháp lý, chứa nội dung thể hiện nguyện vọng, mong muốn của người lập về cách cách phân chia tài sản mình sau khi chết. Trong di chúc sẽ có một cá nhân hoặc một tổ chức được chỉ định thực thi, quản lý tài sản cho người lập di chúc cho đến khi tài sản được phân chia hết đúng theo di chúc.

Mẫu di chúc viết tay là một hình thức của di chúc, thay vì đánh máy có dấu mộc thì nhiều người chọn cách viết tay. Vậy Mẫu di chúc viết tay có hiệu lực pháp lý hay không?

Mẫu di chúc viết tay là gì?

Mẫu di chúc viết tay là gì?

Điều kiện để di chúc viết tay được lập hợp pháp

Mẫu di chúc viết tay được cho là hợp pháp khi đảm bảo những điều kiện sau:

Người lập di chúc phải có năng lực chủ thể

Người lập di chúc phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được quyền lập di chúc nhưng phải lập thành văn bản có sự đồng ý của cả cha và mẹ. Sự đồng ý ở đây chính là đồng ý cho họ lập di chúc. Còn về nội dung di chúc phải do người lập quyết định. Người lập di chúc cần đảm bảo sự minh mẫn, sáng suốt.

Người lập di chúc phải có năng lực chủ thể
Người lập di chúc phải có năng lực chủ thể

Người lập di chúc tự nguyện

Di chúc viết tay chỉ được cho là hợp lệ khi người lập hoàn toàn tự nguyện, không bị đe dọa, lừa dối hoặc cưỡng ép. Sự tự nguyện của người lập di chúc được thể hiện qua ý chí và bày tỏ ý chí của họ. Sự thống nhất phải là sự thống nhất giữa mong muốn chủ quan với hình thức thể hiện ra bên ngoài sự mong muốn đó của người lập di chúc.

Nội dung của di chúc không trái đạo đức xã hội và pháp luật

Nội dung di chúc cần thể hiện rõ ý chí của người lập di chúc về việc định đoạt tài sản của mình cho người thừa kế. Người lập di chúc sẽ chỉ định người thừa kế, giao nghĩa vụ cho người thừa kế và phân định số tài sản thừa kế,...

Ý chí của người lập di chúc cần phù hợp với các quy định của pháp luật, đạo đức xã hội. Nếu vi phạm, bản di chúc lập ra sẽ không có hiệu lực.

Hình thức của di chúc không trái quy định của pháp luật

Mẫu di chúc viết tay cũng được coi là một dạng di chúc lập dạng văn bản. Chúng được chia thành các dạng sau:

  • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.
  • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.
  • Di chúc bằng văn bản có công chứng.
  • Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Về nguyên tắc, dù thuộc loại văn bản nào thì di chúc viết tay cần thể hiện rõ các nội dung cơ bản như: Thời gian lập di chúc, họ tên, nơi cư trú của người lập di chúc, thông tin của người, cơ quan, tổ chức được hưởng tài sản, tài sản để lại và nơi để tài sản, nội dung của nghĩa vụ và chỉ định người thực hiện nghĩa vụ.

Trong di chúc không được viết tắt, viết các ký hiệu. Nếu di chúc có nhiều trang phải đánh số thứ tự, có chữ ký và điểm chỉ của người lập di chúc.

Nội dung của di chúc không trái đạo đức xã hội và pháp luật
Nội dung của di chúc không trái đạo đức xã hội và pháp luật

Cách viết mẫu di chúc viết tay

Di chúc là văn bản pháp lý thể hiện ý chí muốn chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Pháp luật quy định, di chúc bắt buộc phải có công chứng, chứng thực. Để một bản di chúc được coi là hợp pháp thì cần phải thỏa mãn những điều kiện sau:

Hình thức di chúc cần chứa tối thiểu các nội dung quy định tại Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015 bao gồm:

  • Ngày, tháng, năm lập di chúc.
  • Họ, tên và địa chỉ cư trú của người lập di chúc.
  • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản.
  • Di sản để lại và nơi có di sản và các nội dung khác.

Như đã nói ở trên, người lập di chúc cần đảm bảo minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc. Nếu di chúc được lập ra là do a dối, đe dọa hoặc cưỡng ép sẽ không có hiệu lực.

Các nội dung trong di chúc cần đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và không trái đạo đức xã hội.

Viết di chúc không được sử dụng các từ viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu. Trong di chúc không được tẩy xóa, gạch nhiều. Trường hợp có tẩy xóa, sửa chữa thì người viết di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Cách viết mẫu di chúc viết tay
Cách viết mẫu di chúc viết tay

Trên đây là một số thông tin cơ bản về mẫu di chúc viết tay để các bạn tham khảo. Mong rằng, những thông tin hữu ích trên đây sẽ giúp các bạn phần nào trong quá trình tìm hiểu và lập di chúc. Nhưng để đảm bảo nhất, các bạn cần đến sự hỗ trợ của luật sư để bản di chúc được đảm bảo tính pháp lý.

>>>> Xem thêm: