Bản tin Tây Ninh

Nhà đất

Cảnh giác khi mua đất thành phố Tây Ninh

Cảnh giác khi mua đất thành phố Tây Ninh

Mua bán nhà đất vốn luôn là nhu cầu tất yếu và cần thiết của đông đảo người dân. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những mảnh đất màu mỡ để những kẻ gian có thể lợi dụng vào đó mà lừa đảo, trục lợi...

Xem thêm