Bản tin Tây Ninh

Giá đất Dương Minh Châu, Tây Ninh [Chính xác nhất 2023]

Giá đất Dương Minh Châu đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư trong bối cảnh hiện nay. Huyện Dương Minh Châu là một khu vực đang phát triển của tỉnh Tây Ninh, mang lại cơ hội đầu tư sinh lời cao cho quý khách hàng. Đặc biệt, huyện Dương Minh Châu có nhiều tiềm năng về đất đai và hạ tầng.

Bảng giá đất tại đô thị huyện Dương Minh Châu

Bảng giá đất của huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh năm 2023 là một tài liệu quan trọng cho các giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn huyện. Bảng giá đất này cũng áp dụng cho việc tính giá đền bù, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và các khoản thu khác liên quan đến đất đai và được ban hành tại Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/20219 của Uỷ ban nhân nhân tỉnh Tây Ninh.

Dưới đây là bảng giá đất cụ thể tại từng khu vực, mời mọi người cùng theo dõi và cập nhật.

ĐVT: triệu đồng/m2

Tên đường

Đoạn từ … đến …

Giá đất

Nguyễn Chí Thanh

Trịnh Đình Thảo - Đường số 16

4,950,000

Đường số 16 - Cầu Xa Cách

7,140,000

Cầu Xa Cách - Ngô Văn Rạnh

3,600,000

Ngô Văn Rạnh - Ngã 3 bờ hồ

3,050,000

Trịnh Đình Thảo

Nguyễn Chí Thanh - Ung Văn Khiêm

4,270,000

Ung Văn Khiêm - Đường số 27

1,620,000

Đường số 27 - Suối Cạn

1,470,000

Nguyễn Chí Thanh - Châu Văn Liêm

1,370,000

Đường số 23

Nguyễn Chí Thanh - Cù Chính Lan

2,840,000

Đường số 27

Cù Chính Lan - Trịnh Đình Thảo

2,480,000

Nguyễn Bình

Nguyễn Chí Thanh - Lê Thị Riêng

3,450,000

Đường số 19

Trọn tuyến

1,850,000

Dương Minh Châu

Nguyễn Chí Thanh - Ung Văn Khiêm

3,380,000

Ung Văn Khiêm - Lê Thị Riêng

2,700,000

Đường số 31

Lê Thị Riêng - Đường số 29

1,800,000

Đường số 35

Trọn tuyến

1,230,000

Đường D11A

Nguyễn Chí Thanh - Dương Minh Châu

1,520,000

Cù Chính Lan

Trịnh Đình Thảo - Dương Minh Châu

2,710,000

Ung Văn Khiêm

Trịnh Đình Thảo - Dương Minh Châu

1,400,000

Đường số 25

Trịnh Đình Thảo - Nguyễn Bình

1,770,000

Đường cặp Trường THPT Dương Minh Châu

Đường Nguyễn Bình - Đường số 27

2,260,000

Lê Thị Riêng

Trịnh Đình Thảo - Dương Minh Châu

1,970,000

Đường số 29

Trịnh Đình Thảo - Đường số 31

710,000

CHÂU VĂN LIÊM

Ngã 3 - Đường số 14

1,210,000

Đường số 14 - Giáp ranh Suối Đá

930,000

Đường 781B

1,270,000

Đường số 2

1,210,000

Đường số 18

Nguyễn Chí Thanh - Châu Văn Liêm

2,220,000

Đường số 22

Trọn tuyến

1,210,000

Đường số 16

Nguyễn Chí Thanh - Đường số 20

2,210,000

Đường số 14

Nguyễn Chí Thanh - Châu Văn Liêm

2,280,000

Đường số 12

Nguyễn Chí Thanh - Giáp ranh Suối Đá


1,010,000

Đường số 20

Đường số 16 - Suối Xa Cách

Chu Văn An

Nguyễn Chí Thanh - Đường số 37

1,780,000

Đường số 37 - Đường số 39

1,690,000

Đường số 13

Nguyễn Chí Thanh - Đường số 37

680,000

Đường số 41

Trọn tuyến

500,000

Đường số 11

Nguyễn Chí Thanh - Đường số 37

680,000

Đường số 9

Nguyễn Chí Thanh - Đường số 37

1,020,000

Đường số 37 - Hết đường

760,000

Đường số 5

Nguyễn Chí Thanh - Đường số 37

500,000

Bảng giá đất Dương Minh Châu tại các trục đường chính ở nông thôn

Bảng giá đất Dương Minh Châu tại các trục đường chính ở nông thôn là một thông tin quan trọng cho những ai muốn mua bán nhà đất tại huyện này. Huyện Dương Minh Châu là một huyện nằm ở phía bắc tỉnh Tây Ninh, có diện tích 426 km2 và dân số khoảng 100.000 người.

Huyện có nhiều loại hình đất như đất thổ cư, đất nền, đất nông nghiệp, đất công nghiệp… Giá đất tại huyện Dương Minh Châu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí, diện tích, hướng, pháp lý, hạ tầng. Cụ thể xem tại bảng giá bên dưới:

ĐVT: Nghìn đồng/m2

Tên đường

Đoạn từ … đến …

Giá đất


Đường ĐT784

Bàu Đồn - Truông Mít - Đường 17-17

2.250

Đường 17-17 - Đường số 3-3

3.380

Đường số 3-3 - Ngã 3 Đất Sét

2.330

Ngã 3 Đất Sét - Truông Mít- Cầu Khởi

3.340

Truông Mít- Cầu Khởi - Đường số 13

2.230

Đường số 13 - cầu Cầu Khởi

3.020

cầu Cầu Khởi - Kênh tiêu Bến Đình

2.200

Kênh tiêu Bến Đình - Đường ĐH 13

3.080

Đường ĐH 13 - Kênh TN3

2.720

Kênh TN3 - Chà Là-Bàu Năng

2.990

Chà Là-Bàu Năng - Cầu K13

3.390

Cầu K13 - TP-Tây Ninh-DMC

3.280
ĐT781

Thị trấn-Suối Đá - Ngã 3 Suối Đá – Phước Ninh

3.920

Ngã 3 Suối Đá – Phước Ninh - Đường đất

2.230

Đường đất - Cầu K13

1.850

Cầu K13 - Đường số 7-7

3.000

Đường số 7-7 - Đường số 3-3

3.460

Đường số 3-3 - Đường thuyền

5.170

Đường thuyền - DMC - TP.TNinh

7.700

Đường tỉnh lộ 26

Đường 784 - Đường số 7-7

1.900

Đường số 7-7 - Ngã 3 Bàu Năng

2.610

ĐT 790

Khu du lịch Núi Bà - Đường Sơn Đình

2.100

Đường Sơn Đình - Đường DH 10

1.650

Đường DH 10 - Đường ĐT 781B

1.320

Đường 789

Trọn tuyến - 890

890

Suối Đá - Phước Ninh - Phước Minh

Ngã 3 Suối Đá – Phước Ninh - Kênh TN0-2A

1.260

Kênh TN0-2A - Đường ĐT 784 B

1.800

Đường ĐT 784B - Ngã 3 cây xăng Quốc Bảo

Ngã 3 cây xăng Quốc Bảo - Ngã 3 Phước Minh

900

Phước Minh - Lộc Ninh

Đầu tuyến - Cống Kênh tiêu

910

Cống Kênh tiêu - Cống kênh Tiêu A4 – Phước Lộc A

1.330

Cống kênh Tiêu A4 – Phước Lộc A - Cầu K8 - Lộc Ninh

900

Đất Sét - Bến Củi

Ngã 3 Đất Sét - Cầu K8

2.470

Cầu K8 - Cầu Bến Củi

2.200

Đất Sét - Trà Võ

Ngã 3 Đất Sét - Trà Võ - Giáp huyện Gò Dầu

1.800

Chà Là - Trường Hòa

Ngã 3 Đường ĐT 784 - Kênh TN5-2

2.570

Chà Là - Trường Hoà

Kênh TN5-2 - Kênh TN5-4

2.000

Sơn Đình

Đường ĐT 781 - Đường DT790

1.580

Suối Đá - Khedol

Đường ĐT 781 - Ngã 3 đường DH 10

2.050

Ngã 3 đường DH10 - DMC - TP Tây Ninh

2.100

ĐT 781B

Thị trấn - Suối Đá - ĐT 790 nối dài

1.470

ĐT 790 nối dài - Cống số 3 Bàu Vuông

1.030

Cống số 3 Bàu Vuông - huyện Tân Châu

720

DH 10

Ngã 3 đường DH10 - Trường Tiểu học Phước Bình 1

1.200

Trường Tiểu học Phước Bình 1 - Kênh Tân Hưng

840

ĐT 784B

ĐT 784 - Ranh Phước Ninh - Chà Là

1.980

Phước Ninh - Chà Là - Ngã 3 cây xăng Quốc Bảo

900

Ngã 3 cây xăng Quốc Bảo - Nhà văn hóa xã Phước Ninh

1.800

Nhà văn hóa xã Phước Ninh - Cầu Thống Nhất

900

Đường 782

Ngã 3 Cây Me - Cầu Bến Sắn

1.500

…….

Giá đất Dương Minh Châu, Tây Ninh là một trong những địa điểm thu hút nhiều nhà đầu tư bất động sản trong những năm gần đây. Ngoài ra, giá đất Dương Minh Châu, Tây Ninh được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong năm 2023 do nhu cầu mua đất của người dân và doanh nghiệp ngày càng cao, cùng với sự phát triển của hạ tầng giao thông, bất động sản và du lịch ở huyện này.

>>> Xem thêm: