Bản tin Tây Ninh

Điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất mà bạn nên biết

Đấu giá quyền sử dụng đất hiện đang được rất nhiều ngoài quan tâm. Hoạt động này diễn ra cũng ngày càng phổ biến hơn. Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến với các bạn điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé.

Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất

Đối với nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất cần phải được thực hiện theo một nguyên tắc nhất định, đảm bảo cho quyền lợi của các chủ thể khi tham gia vào cuộc đấu giá. Quy định về nguyên tắc đấu giá dựa trên nguyên tắc hoạt động đấu giá chung và dựa vào đặc điểm riêng biệt của hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo như quy định tại Điều 117 của Luật Đất Đai thì hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất cần phải đảm bảo được các nguyên tắc sau:

+ Đấu giá quyền sử dụng đất phải được thực hiện một cách công khai, liên tục khách quan và trung thực, bình đẳng nhằm bảo vệ về những quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

+ Việc đấu giá quyền sử dụng đất cần phải được thực hiện đúng theo trình tự, các thủ tục được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về luật đất đai và quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện theo đúng trình tự

Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện theo đúng trình tự

Điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất dựa trên cơ sở pháp lý là:

+ Luật Đất đai năm 2013.

+ Thông tư liên tịch 14/2015/TT – BTNMT – BTP.

+ Quyết định số 216/2005/QĐ – TTg.

Cụ thể điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất được quy định như sau:

Điều kiện đối với đất tham gia đấu giá

Đất tham gia đấu giá cần phải thỏa mãn những điều kiện sau:

+ Đất đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc vào sở hữu nhà nước.

Đất tham gia đấu giá phải được giải phóng mặt bằng
Đất tham gia đấu giá phải được giải phóng mặt bằng

Điều kiện đối với cơ quan tổ chức đấu giá

Để có thể đưa đất ra đấu giá thì phía cơ quan tổ chức đấu giá cần phải đảm bảo là có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất cần phải đáp ứng được đầy đủ những điều kiện chung về tham gia đấu giá tài sản, đồng thời cũng cần phải đáp ứng được những điều kiện riêng về đấu giá quyền sử dụng đất. Cụ thể như sau:

  • Điều kiện chung

Các tổ chức, cá nhân muốn tham gia đấu giá quyền sử dụng đất cần đáp ứng được những điều kiện chung như sau:

+ Có năng lực về hành vi dân sự đầy đủ.

+ Không phải là người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột của người trực tiếp tham gia giám định, định giá về tài sản hoặc cha mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá.

+ Không phải là người được chủ tài sản ủy quyền xử lý tài sản, không phải người có quyền quyết định bán tài sản, người ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác.

+ Không phải là cha, mẹ hay vợ chồng, con, anh chị em ruột của người đã được nêu ở trên điều kiện trên.

  • Điều kiện riêng

Ngoài về điều kiện chung cần đáp ứng khi đấu giá tài sản, các cá nhân, tổ chức còn cần đáp ứng được những điều kiện riêng của hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Tổ chức, cá nhân phải thuộc vào các đối tượng được phía cơ quan Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.

Khi được giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án hoặc các phương án đầu tư thì cần phải đảm bảo về các điều kiện như vốn, kỹ thuật, khả năng tài chính. Cụ thể như:

+ Đối với tổ chức cần phải đáp ứng được những điều kiện về vốn và kỹ thuật.

+ Đối với các cá nhân, hộ gia đình cần phải đáp ứng được các điều kiện về khả năng tài chính, trừ những trường hợp đấu giá đã chia lô, thửa để làm nhà ở.

  • Ngoài ra pháp luật còn có các quy định về điều kiện riêng như:

+ Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia vào cuộc đấu giá

+ Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

+ Có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng vào tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia.

 Điều kiện của người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Điều kiện của người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Như vậy thông qua bài viết trên chắc hẳn đã giúp các bạn nắm rõ về điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất. Hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích giúp bạn thực hiện đúng theo quy định.

Xem thêm: