Bản tin Tây Ninh

Tỷ lệ trích BHXH 2022 và những điều quan trọng cần biết

Hầu hết người lao động đều quan tâm đến chế độ đóng bảo hiểm xã hội khi làm việc cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tư nhân hay kinh doanh tự do. Tuy nhiên, ít ai biết các khoản trích từ lương gồm những khoản nào? Tỷ lệ trích BHXH 2022 bao nhiêu?

Các khoản trích từ lương là gì?

Các khoản trích từ lương là khoản tiền được trích từ lương và chi phí mà người lao động và người sử dụng lao động phải thực hiện để đảm bảo đời sống người lao động và duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Trong các khoản được trích từ lương của người lao động có một khoản là bảo hiểm xã hội để phục vụ những lúc mất sức lao động như ốm đau, tai nạn, thai sản.

  • Bảo hiểm y tế: Khoản tiền người sử dụng lao động và người lao động đồng thời chi trả cho cơ quan bảo hiểm để được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh khi bị ốm đau, bệnh tật.
  • Bảo hiểm thất nghiệp: Khoản này sẽ hỗ trợ về mặt tài chính tạm thời khi bị mất việc. Tuy nhiên, để được hưởng khoản này người lao động cần đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định của pháp luật.
  • Kinh phí công đoàn: Khoản này chỉ doanh nghiệp đóng để thực hiện những chỉ tiêu cho các hoạt động của tổ chức.
Các khoản trích từ lương là gì?
Các khoản trích từ lương là gì?

Đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội

Người lao động bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội là công dân Việt Nam thuộc các đối tượng sau:

  • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có hoặc không xác định thời hạn, hợp đồng làm việc theo mùa vụ hoặc làm một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, người lao động làm việc theo hợp động lao động được ký bởi người sử dụng lao động và người đại diện theo pháp luật của người chưa đủ 15 tuổi.
  • Người lao động bắt buộc phải tham gia BHXH khi làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ đủ 1 đến 3 tháng. Người lao động là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân công an, công nhân quốc phòng, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.
  • Các đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; …
  • Người làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cũng phải tham gia BHXH bắt buộc.
  • Các đối tượng là người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương, người quản lý doanh nghiệp; Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.
  • Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động/chứng chỉ hành nghề do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ được tham gia BHXH bắt buộc theo quy định.
  • Người sử dụng lao động bắt buộc phải tham gia BHXH bao gồm: Cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, chính trị xã hội – nghề nghiệp, xã hội – nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác; các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các tổ chức, cá nhân có thuê mướn sử dụng lao động theo hợp đồng.
Đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội
Đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội

Tỷ lệ trích BHXH 2022 và cách khoản trích khác

Doanh nghiệp có trách nghiệm phải đóng BHXH cho người lao động để đảm bảo, bù đắp và thay thế một phần thu nhập của người lao động khi học bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết. Tỷ lệ trích BHXH 2022 được quy định như sau:

Tỷ lệ trích nộp bảo hiểm xã hội năm 2021 (đến ngày 30/06/2021)

Tỷ lệ trích nộp bảo hiểm xã hội năm 2021
Tỷ lệ trích nộp bảo hiểm xã hội năm 2021

Tỷ lệ trích Bảo hiểm năm 2021 (áp dụng từ ngày 1/7/2021 đến ngày 30/06/2022)

Do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh covid 19, Nhà nước đã đưa ra các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động. Theo đó, người sử dụng lao động sẽ được áp dụng mức đóng bằng 0% quy tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN trong 12 tháng cho người lao động thuộc các đối tượng được áp dụng chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN.

Tỷ lệ trích BHXH 2022 (áp dụng từ ngày 1/7/2021 đến ngày 30/06/2022)
Tỷ lệ trích BHXH 2022 (áp dụng từ ngày 1/7/2021 đến ngày 30/06/2022)

Với tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội theo quy định như vậy nhưng Nhà nước vẫn luôn khuyến khích các doanh nghiệp có các chế độ phúc lợi tốt nhất cho người lao động . Vậy nên doanh nghiệp hoàn toàn có thể đóng 100% tiền BHXH phải nộp.

Trên đây là một số thông tin về tỷ lệ trích BHXH 2022 để các bạn tham khảo. Việc nắm được các khoản phải trích từ tiền lương hàng tháng và tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội sẽ giúp người lao động và người sử dụng biết được những khoản tiền mình phải đóng hàng tháng như thế nào, giá trị bao nhiêu. Mong rằng, những chia sẻ trên đây có thể mang đến những thông tin giá trị với người đọc.

Xem thêm: