Bản tin Tây Ninh

Quy định đóng bảo hiểm xã hội với người lao động mới nhất

Nắm được những quy định đóng bảo hiểm xã hội sẽ giúp người lao động nắm bắt được quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình. Từ đó giúp quá trình tham gia đóng BHXH được hiệu quả và đúng pháp luật.

Quy định đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Nghị định 38/2022/NĐ-CP mới đã có sự điều chỉnh về mức lương tối thiểu vùng năm 2022 tăng thêm 6% từ tháng 7/2022. Sự thay đổi này ít nhiều làm ảnh hưởng đến tiền lương đóng BHXH bắt buộc. Theo đó, tiền lương đóng BHXH bắt buộc bao gồm các khoản: Mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Dưới đây là quy định đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2022 cho từng đối tượng cụ thể như sau:

Mức đóng BHXH với người lao động tham gia BHXH tại doanh nghiệp

Đối với đối tượng nay, mức đóng vào quỹ BHXH bắt buộc sẽ do người lao động và người sử dụng lao động chi trả tiền bảo hiểm. Theo đó, mức đóng BHXH bắt buộc cho người lao động Việt Nam tại các doanh nghiệp được quy định như sau:

Mức đóng BHXH bắt buộc tại doanh nghiệp 2022

Mức đóng BHXH bắt buộc tại doanh nghiệp 2022

Mức đóng BHXH bắt buộc đối với lao động nước ngoài

Người lao động nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam khi tham gia BHXH bắt buộc phải đóng vào quỹ BHYT 1,5%. Còn người sử dụng lao động phải đóng 3% vào quỹ ốm đau thai sản. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải đóng thêm vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP và Thông báo 4447/TB-BHXH, từ ngày 01/01/2022 người lao động nước ngoài tham gia BHXH cần đóng các khoản gồm: ÔĐ-TS; BHTNLĐ-BNN; HT-TT. Mức đóng tương tự như người lao động Việt Nam như sau:

Mức đóng BHXH bắt buộc đối với lao động nước ngoài
Mức đóng BHXH bắt buộc đối với lao động nước ngoài

Mức đóng BHXH đối với các đối tượng thuộc khối nhà nước

Quy định đóng bảo hiểm xã hội năm 2022 đối với các đối tượng thuộc khối nhà nước gồm: Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước có mức đóng bảo hiểm ổn định và không đổi so với năm 2021. Mức đóng bảo hiểm xã hội cụ thể cho nhóm đối tượng này như sau:

Mức đóng BHXH đối với các đối tượng thuộc khối nhà nước
Mức đóng BHXH đối với các đối tượng thuộc khối nhà nước

Quy định tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu từ 1/1/2022

Mức tiền lương tối thiểu hàng tháng đóng BHXH bắt buộc của tượng nhóm đối tượng lao động được quy định như sau:

  • Người lao động làm công việc trong điều kiện lao động bình thường, mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.
  • Người lao động làm việc đòi hỏi qua đào tạo, học nghề, mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
  • Người lao động làm việc trong môi trường lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của đối tượng làm việc trong điều kiện lao động bình thường.
  • Người lao động làm việc trong môi trường lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao, mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của đối tượng làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Quy định tiền lương tháng đóng BHXH tối đa ngày 1/1/2022

Mức lương đóng BHXH tối đa theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH sẽ bằng 20 tháng lương cơ sở.

Mức lương cơ sở năm 2022 vẫn được giữ ở mức 1,49 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức lương tối đa năm 2022 để tính mức đóng BHXH bắt buộc bằng 20 x 1,49 = 29,8 triệu đồng/tháng.

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Với những người lao động tham gia đóng BHXH tự nguyện có mức đóng BHXH quy định tại Khoản 2, Điều 87, Luật Bảo hiểm xã hội. Mức đóng cụ thể như sau:

  • Mức đóng BHXH hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện chọn. Mức thu nhập hàng tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn phải đảm bảo:
  • Mức thu nhập thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn do Thủ tướng Chính phủ quy định.
  • Mức thu nhập cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Như vậy, mức đóng bảo hiểm xã hội sẽ do người tham gia tự lựa chọn nhưng phải nằm trong hạn mức theo quy định của pháp luật. Theo quy định, mức chuẩn nghèo từ ngày 1/1/2022 của khu vực nông thôn là 1,5 triệu đồng/tháng. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động sẽ được tính như sau:

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trên đây là một số quy định đóng bảo hiểm xã hội mới nhất để các bạn tham khảo. Mong rằng, những thông tin bổ ích trên đây sẽ giúp bạn nắm được mức đóng BHXH đúng với trường hợp của mình.

Xem thêm: