Bản tin Tây Ninh

Thực trạng BĐS

Có nên mua đất Tây Ninh thời điểm này?

Có nên mua đất Tây Ninh thời điểm này?

Hãy cho chúng tôi biết bạn là ai, bạn muốn mua đất Tây Ninh nhằm mục đích gì, chúng tôi sẽ cho bạn biết có nên mua đất Tây Ninh ở thời điểm này hay không. Bởi vì nên hay không nên còn tùy thuộc vào...

Xem thêm
Quy định về tách thửa đất của UBND tỉnh Tây Ninh

Quy định về tách thửa đất của UBND tỉnh Tây Ninh

UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 15/2019 về việc tách thửa đất đối với từng loại đất có trên địa bàn, bao gồm: Đất ở, đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp. Theo đó, điều kiện để được...

Xem thêm