Bản tin Tây Ninh

Nông nghiệp

Bắp nhiễm sâu keo mùa thu trên diện rộng

Bắp nhiễm sâu keo mùa thu trên diện rộng

Tây Ninh là một trong số những tỉnh có cây bắp bị sâu keo mùa thu phá hoại, với gần 438 ha. Sâu keo phân bố trải dài khắp các xã thuộc huyện Dương Minh Châu, Gò Dầu và Tân Châu, gây thiệt hại trong...

Xem thêm
Phát triển mô hình chăn nuôi vịt trên sàn lưới

Phát triển mô hình chăn nuôi vịt trên sàn lưới

Bên cạnh cách nuôi vịt truyền thống thì mô hình chăn nuôi vịt trên sàn lưới đang ngày càng có nhiều hộ dân áp dụng vì tính khả quan của nó. Mô hình này đem lại hiệu quả cao về kinh tế, góp phần ổn...

Xem thêm