Bản tin Tây Ninh

Lễ hội

Tìm hiểu lễ cúng miếu của người Tà Mun

Tìm hiểu lễ cúng miếu của người Tà Mun

Lễ cúng miếu là một trong những nét văn hóa độc đáo riêng biệt của người Tà Mun ở Tây Ninh. Lễ hội được diễn ra vào ngày 16/11 (âm lịch) hàng năm tại những nơi có người Tà Mun sinh sống.

Xem thêm