Bản tin Tây Ninh

Dịch tả heo châu Phi

“Vũ khí” phòng chống lại dịch tả heo châu Phi

“Vũ khí” phòng chống lại dịch tả heo châu Phi

Các quốc gia châu Á đang cố gắng để kiểm soát dịch tả heo châu Phi, trong đó có Việt Nam. Đây là một dịch bệnh đe dọa đến đời sống của hàng triệu gia đình có nguồn thu chính chủ yếu từ việc chăn...

Xem thêm
Hiểu rõ về dịch tả heo châu Phi

Hiểu rõ về dịch tả heo châu Phi

Dịch tả heo (lợn) châu Phi đang có nguy cơ tiếp tục lan rộng với những diễn biến khó lường tại các khu vực tỉnh Tây Ninh. Các cơ sở chăn nuôi tại các khu vực ở địa phương phải hiểu rõ về bệnh dịch...

Xem thêm